Tại sao trên thì trường có 2 dòng Tân Á và Đại Thành, 2 dòng này có phải của Đại Thành không?

Cả 2 dòng bồn nước inox Tân Á và Đại Thành đều là sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.