Nhà tôi sử dụng nước máy thì nên chọn dòng " Máy năng lượng mặt trởi" nào cho phu hợp?

Gia đình bạn sử dụng nguồn nước máy thì có thể sử dụng được 1 trong 3 dòng: Classic, Gold, ViGo tùy thuộc vào điều kiện kinh tế. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.