Máy nước nóng năng lượng mặt trời không có nước vào bình?

Kiểm tra nguồn nước cấp, kiểm tra đường xả E, kiểm tra van một chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.